Công ty thiết kế website chuyên nghiệp

If it's online, we do it.

Chia sẻ kinh nghiệm - Gặt hái thành công

Rất nhiều webmaster và SEOer tin rằng Google đã tung ra một bản update thuật toán Panda vào cuối ngày 14-3 vừa rồi.

Như đã làm trong 24 lần cập nhật Panda trước đây, chúng tôi đã tìm đến Google để có được câu trả lời về thông tin cập nhật Panda; lần này, Google đã trả lời rằng họ không hứa hẹn việc xác nhận thông tin cập nhật Panda trong tương lai bởi vì Panda sẽ được kết hợp chặt chẽ vào trong những quá trình index của họ.

Google cập nhật bản Panda 25

Sẽ không ngạc nhiên nếu đó thực sự là một bản cập nhật Panda khi mà Matt Cutts, người đứng đầu Google về tìm kiếm spam, đã nói tại SMX West rằng một bản cập nhật Panda sẽ  tung ra vào thứ 6 này. Matt sau đó nói rằng mặc dù một bản cập nhật được mong đợi vào cuối tuần này nhưng bạn cũng không nên ngạc nhiên nếu như bạn không để ý đến nó bởi vì những bản cập nhật Panda sẽ được tích hợp nhiều hơn và khó để chú ý hơn trong tương lai.

Tôi không chắc chắn liệu sự thúc đẩy này là bản cập nhật thủ công Panda cuối cùng hay nó đã được tích hợp đầy đủ vào trong những quá trình index thường ngày của Google. Tôi nghĩ đó là sự thúc đẩy cuối cùng của Google và kể từ bây giờ họ hầu như không làm những cú đẩy thủ công của các thuật toán trong tương lai.

Bản cập nhật Panda cuối cùng mà chúng tôi có được sự khẳng định là bản Panda #24, do đó, nó có thể sẽ là cốt lõi cho bản Panda #25

Những bản cập nhật của Panda:

 1. Panda Update 1, Feb. 24, 2011 (11.8% of queries; announced; English in US only)
 2. Panda Update 2, April 11, 2011 (2% of queries; announced; rolled out in English internationally)
 3. Panda Update 3, May 10, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 4. Panda Update 4, June 16, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 5. Panda Update 5, July 23, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 6. Panda Update 6, Aug. 12, 2011 (6-9% of queries in many non-English languages; announced)
 7. Panda Update 7, Sept. 28, 2011 (no change given; confirmed, not announced)
 8. Panda Update 8, Oct. 19, 2011 (about 2% of queries; belatedly confirmed)
 9. Panda Update 9, Nov. 18, 2011: (less than 1% of queries; announced)
 10. Panda Update 10, Jan. 18, 2012 (no change given; confirmed, not announced)
 11. Panda Update 11, Feb. 27, 2012 (no change given; announced)
 12. Panda Update 12, March 23, 2012 (about 1.6% of queries impacted; announced)
 13. Panda Update 13, April 19, 2012 (no change given; belatedly revealed)
 14. Panda Update 14, April 27, 2012: (no change given; confirmed; first update within days of another)
 15. Panda Update 15, June 9, 2012: (1% of queries; belatedly announced)
 16. Panda Update 16, June 25, 2012: (about 1% of queries; announced)
 17. Panda Update 17, July 24, 2012:(about 1% of queries; announced)
 18. Panda Update 18, Aug. 20, 2012: (about 1% of queries; belatedly announced)
 19. Panda Update 19, Sept. 18, 2012: (less than 0.7% of queries; announced)
 20. Panda Update 20 , Sept. 27, 2012 (2.4% English queries, impacted, belatedly announced
 21. Panda Update 21, Nov. 5, 2012 (1.1% of English-language queries in US; 0.4% worldwide; confirmed, not announced)
 22. Panda Update 22, Nov. 21, 2012 (0.8% of English queries were affected; confirmed, not announced)
 23. Panda Update 23, Dec. 21, 2012 (1.3% of English queries were affected; confirmed, announced)
 24. Panda Update 24, Jan. 22, 2013 (1.2% of English queries were affected; confirmed, announced)
 25. Panda Update 25, March 15, 2013 (confirmed as coming; not confirmed as having happened)ened)
 26. Nguồn: http://searchengineland.com/google-panda-update-25-seems-to-have-hit-151732