Công ty thiết kế website chuyên nghiệp

If it's online, we do it.

Chia sẻ kinh nghiệm - Gặt hái thành công

Trước hết xin nhắc lại về Google Penguin. Đó là tên gọi cho một (hệ thống) thuật toán của Google thường xuyên được cập nhật, lần đầu tiên được công bố vào ngày 24/4/2012. Thuật toán này nhằm giảm thứ hạng trên công cụ tìm kiếm đối với những trang web vi phạm hướng dẫn quản trị trang web của Google bằng cách sử dụng kĩ thuật SEO mũ đen – như nhồi từ khóa, che đậy, spam liên kết, nội dung trùng lặp, và những yếu tố khác.

Vậy làm sao để biết website của bạn có bị Penguin phạt hay không? Bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

1. Cài đặt .NET framework

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851

2. Cài đặt micosoft sql server compact 3.5 sp2 enu

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5783

3. Download và giải nén phần mềm đọc Anchor text:

https://dl.dropbox.com/u/65837538/get_Anchor_text.rar

4. Vào webmaster tool và download inboud link

Tiếng Anh: Traffic -> Link to your site -> Who links the most -> Download lastest linsk.

Tiếng Việt: Lưu lượng truy cập -> Các liên kết tới trang web của bạn -> Người liến kết nhiều nhất -> Tải xuống các liên kết mới nhất.

Chú ý: Nếu các bạn dùng Webmaster Tools trên ngôn ngữ tiếng Việt thì cần vào file inbound link và sửa 2 dòng đầu thành: Links và First discovered. Có thể download file mẫu ở link này: https://dl.dropbox.com/u/65837538/link.csv

5. Save file inbound link thành link .csv trong thư mục phần mềm đọc anchor text.

6. Vào thư mục phần mềm chạy file: AutoLoglnWeb.exe.

7. Vào Menu config -> Domain -> Nhập domain của bạn.

8. Click vào nút “Load csv” sau khi load xong click vào nút “đọc dữ liệu” thời gian đọc dữ liệu tương đối lâu có thể mất 1h cho đến 1 ngày tùy thuộc vào lượng link của bạn nên tốt nhất bạn cho phần mềm chạy vào tối hôm trước và đợi tới sáng hôm sau lấy kết quả.

9. Vào report -> report 1 -> Chọn URL tương ứng -> click vào nút thống kê. Chú ý các URL tương đối đa dạng nên bạn phải tìm tất cả các URL có dạng như nhau, ví dụ http://abc.com/, http://abc.com, http://www.abc.com, http://ww.abc.com thực tế chúng đều là 1 url. Sau khi chọn url phần mềm sẽ cho bạn danh sách các anchor text, copy kết quả đó ra 1 file notepad sau đó copy vào file excel, trong báo cáo có 3 thông số. Thông số thứ nhất là số domain source link đến, thông số thứ 2 là tổng số link, thông số thứ 3 không có giá trị, vì vậy bạn chỉ cần sử dụng thông số thứ nhất.

 

10. Xử lý dữ liệu thu được từ bước 9: Các Anchor text có thể khác nhau về format font những cũng là 1, bạn cần gom lại, ví dụ: thiết kế web, thi?et k? web. Độ chính xác phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm của bạn trong bước này.

11. Sắp xếp kết quả thu được từ bước 10 theo thứ tự giảm dần của domain source

12. Sử dụng công thức như trong file excel dưới đây

Chú ý đặt dấu = vào đầu công thức. bạn có thể download file excel ví dụ tại đây http://chudinhchau.info/wp-content/uploads/2013/01/anti_penguin_sample.xlsx

13. Nếu 5 thông số đều <0.7 thì website của bạn an toàn. Nếu 1 trong 5 thông số đó, đặc biệt là các thông số đầu tiên thì bạn nên tìm cách giảm các thông số này.