Công ty thiết kế website chuyên nghiệp

If it's online, we do it.

Chia sẻ kinh nghiệm - Gặt hái thành công

Bản cập nhật Google Panda 24 ảnh hưởng 1,2% kết quả tìm kiếm

Mới đây Google đã công bố bản cập nhật Google Panda thứ 24 của mình, điều này cũng ảnh hưởng phần nào tới các công ty seo có cung cấp dịch vụ SEO. Theo báo cáo của Google, bản cập nhật này gây ảnh hưởng tới 1,2% các truy vấn tìm kiếm bằng tiếng Anh. Trước đó ngày 21/12/2012, Google tung ra bản cập nhật thứ 23, cũng gây ảnh hưởng tới các truy vấn bằng tiếng Anh với mức độ cao hơn lần này: 1,3%. Xa hơn nữa là bản cập nhật thứ 22 (vào ngày 21/11) với mức độ ảnh hưởng thấp hơn: 0,8%. Với thời gian tung ra các bản cập nhật như vậy, chúng ta có thể thấy Google lập ra kế hoạch cập nhật sau mỗi 4 tuần hoặc lâu hơn một chút. Tuần trước, có một nguồn tin cho hay Google đã tung ra bản cập nhật mới thứ 25 của mình, nhưng Google đã phủ nhận điều đó.

Dưới đây tôi xin liệt kê lại tất cả những bản cập nhật Panda tính tới bản cập nhật Google Panda 24, cũng xin nói thêm, trong các bản cập nhật dưới đây, có những bản Google công bố ngay sau khi cập nhật, có những bản cập nhật công bố khá muộn sau 1 thời gian áp dụng, và có 1 số bản cập nhật Google lại không công bố hoặc xác nhận, những điều này đều được nêu chi tiết dưới đây:

 1. Panda Update 1, 24/12/2011 (11.8% truy vấn; đã công bố; Chỉ tiếng Anh tại Mỹ)
 2. Panda Update 2, 11/4/2011 (2% truy vấn; đã công bố; áp dụng cho tiếng Anh trên toàn cầu)
 3. Panda Update 3, May 10, 2011 (không có mức độ ảnh hưởng cụ thể; đã xác nhận, không công bố)
 4. Panda Update 4, June 16, 2011 (không có mức độ ảnh hưởng cụ thể; đã xác nhận, không công bố)
 5. Panda Update 5, July 23, 2011 (không có mức độ ảnh hưởng cụ thể; đã xác nhận, không công bố)
 6. Panda Update 6, Aug. 12, 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh; đã công bố)
 7. Panda Update 7, Sept. 28, 2011 (không có mức độ ảnh hưởng cụ thể; đã xác nhận, không công bố)
 8. Panda Update 8, Oct. 19, 2011 (khoảng 2% truy vấn; xác nhận muộn)
 9. Panda Update 9, Nov. 18, 2011: (thấp hơn 1% truy vấn; đã công bố)
 10. Panda Update 10, Jan. 18, 2012 (không có mức độ ảnh hưởng cụ thể; đã xác nhận, không công bố)
 11. Panda Update 11, Feb. 27, 2012 (không có mức độ ảnh hưởng cụ thể; đã công bố)
 12. Panda Update 12, March 23, 2012 (khoảng 1,6% truy vấn; đã công bố)
 13. Panda Update 13, April 19, 2012 (không có mức độ ảnh hưởng cụ thể; Tiết lộ muộn)
 14. Panda Update 14, April 27, 2012: (không có mức độ ảnh hưởng cụ thể; đã xác nhận)
 15. Panda Update 15, June 9, 2012: (1% truy vấn; công bố muộn)
 16. Panda Update 16, June 25, 2012: (khoảng 1% truy vấn; đã công bố)
 17. Panda Update 17, July 24, 2012:( khoảng 1% truy vấn; đã công bố)
 18. Panda Update 18, Aug. 20, 2012: (khoảng 1% truy vấn; công bố muộn)
 19. Panda Update 19, Sept. 18, 2012: (thấp hơn 0,7% truy vấn; đã công bố)
 20. Panda Update 20 , Sep. 27, 2012 (2.4% truy vấn tiếng Anh, công bố muộn)
 21. Panda Update 21, Nov. 5, 2012 (1.1% truy vấn tiếng Anh tại Mỹ; 0.4% toàn thế giới; đã xác nhận, không công bố)
 22. Panda Update 22, Nov. 21, 2012 (Ảnh hưởng 0,8% truy vấn tiếng Anh; đã xác nhận, không công bố)
 23. Panda Update 23, Dec. 21, 2012 (Ảnh hưởng 1,3% truy vấn tiếng Anh; đã xác nhận, đã công bố)
 24. Panda Update 24, Jan. 22, 2013 (Ảnh hưởng 1,2% truy vấn tiếng Anh; đã xác nhận, đã công bố)